Harmonogram

Před vstupem do terénu

srpen 2021

domluva termínů dotazování se školami, získávání souhlasů rodičů

Plánovaný sběr dat

Opakovaný výzkum prvňáčků, 
kteří zahájí/zahájili školní docházku v září 2021

září 2021

začátek první třídy

jaro 2022

konec první třídy 

jaro 2023

konec druhé třídy

Jednorázový výzkum žáků šestých a devátých tříd

říjen nebo listopad 2021 - z důvodu nepříznivé epidemiologické situace