Prohlášení o přístupnosti

 

Posláním webových stránek Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., je informovat veřejnost o činnosti předního českého sociologického pracoviště. Webové stránky SOÚ AV ČR z tohoto důvodu dodržují pravidla tvorby přístupného webu, která jsou v souladu s novelou Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Obsah portálu je kódován prostřednictvím syntaxe HTML, grafická podoba je vytvářena prostřednictvím kaskádových stylů (CSS) Cdle konsorcia W3, portál dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Velikosti textů jsou definovány tak, aby je bylo možné jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například při stisknuté klávese CTRL + posun kolečka myši). Součástí webové prezentace SOÚ AV ČR je rovněž  CSS styl pro tiskovou verzi.  Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami (formou alternativního obsahu).

Výjimky z přístupnosti

Informace v jiných formátech
Na webových stránkách SOÚ AV ČR jsou některá data prezentována v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy, které vedou na tyto soubory, jsou v textu označeny buď upozorněním, jaký je cíl odkazu, či příslušnou ikonou s označením obsahu tohoto odkazu. Formáty dokumentů:

  • PDF - pro tento formát je zdarma ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT - dokumenty lze prohlížet například prostřednictvím programů Open Office (zdarma) či programů společnosti Microsoft 
  • RTF - lze otevřít či upravovat prostřednictvím většiny textových editorů
  • ZIP - soubory komprimované z důvodu velikosti; k jejich rozbalení ltze použít například program 7-Zip (zdarma)

Kontakt na technického správce portálu
Pokud v našem webovém portálu naleznete cokoliv, co neodpovídá požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím na e-mailové adrese tiskove@soc.cas.cz, abychom mohli tyto nedostatky co nejdříve odstranit.