Jak šel čas...

Studie čtení a psaní školáků začal už ve školním roce 2013/14... tehdy u prvňáčků

Výzkum o rozvoji čtení a psaní u současných školáků v náhodně vybraných pražských a středočeských školách finančně, prostřednictvím grantových prostředků, podpořen Univerzitou Karlovou v Praze (nejprvě PedF UK, posléze FSV UK).  Na počátku samotné studie jsme měli jasno: bylo nutné zvolit co nejvíce homogenní skupinku dětí, ke které jsme chtěli naše výsledky vztahovat. Po zralé úvaze jsme oslovili pouze rodiče dětí – prvňáčků, které neměly při nástupu do školy odklad školní docházky a vyrůstají v monolingvní rodině, kde se hovoří pouze česky. Tím jsme problém možných odlišností ve vývoji jazyka u dětí vyřešili. S dětmi, od jejichž rodičů jsme získali písemný souhlas se zařazením do studie, jsme pracovali individuálně, ve třech cca 25 minutových sezeních. Každé toto setkání proběhlo v jiný den. V průběhu těchto setkání děti rozlišovaly zvuky a hlásky na základě sluchové analýzy, poznávali písmenka a čísla, a plnili sérii zábavných úloh zaměřených na další důležité předpoklady pro systematickou práci během následující školní docházky.

První vlna sběru dat byla naplánována na září – říjen 2013. Nicméně obrovský zájem způsobil prodloužení práce v terénu, a tak jste nás různě po základních školách mohli potkávat ještě až do konce listopadu. Z tohoto důvodu i avízovaný termín počátku druhé vlny sběru dat byl posunut (duben 2014) a konečně i plán třetí vlny sběru dat (duben 2015).