Čtení a psaní školáků 2021/22

Realizace výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., zaměřeného na rozvoj čtení a psaní současných školáků bude probíhat v letech 2021 – 2023. Účast oslovených škol je velmi významná a nenahraditelná, protože byly do projektu vybrány náhodně – volba byla provedena losem ze všech veřejných základních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji.

V průběhu srpna navážeme na komunikaci se školami a budeme s nimi domlouvat ideální časové možnosti pro vstup do terénu a budeme je průběžně žádat o zprostředkování kontaktu s rodiči a podepsání souhlasu s účastí ve studii. Dítě je možné dotazovat pouze v případě, že udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

Studie se zaměřuje na prvňáčky, šesťáky a deváťáky. Na náhodně vybraných školách plánujeme uskutečnit dvě části sběru dat:

a) opakovaný výzkum prvňáčků na začátku první třídy (v průběhu září 2021), na konci první třídy (jaro 2022) a na konci druhé třídy (jaro 2023), a 

b) jednorázový výzkum žáků 6. a 9. tříd (během října nebo listopadu 2021).

S dětmi pracuje vyškolený výzkumný asistent, který si všechny pomůcky pro svoji práci přináší do školy s sebou. Pro výzkum prvňáčků potřebuje pouze místnost, kde bude s dětmi pracovat samostatně či v menší skupince (6-7 dětí) po dobu přibližně dvou půlhodin. Pokud jde o šesťáky a deváťáky, bude potřebovat využít počítačovou místnost na 1,5 hod., kde bude pracovat najednou se všemi žáky příslušné třídy, jejichž rodiče budou s účastí souhlasit. Asistent pochopitelně bude respektovat požadavky vyučujících i školy a počítáme s tím, že bude potřeba se dopředu dohodnout na vhodném čase, kdy je možné dotazování dětí uskutečnit tak, aby výuka byla co nejméně narušena.

Realizace výzkumu bude záviset na aktuální epidemiologické situaci. Řídíme se všemi doporučeními MŠMT a MZ ČR a budeme respektovat veškerá epidemiologická opatření Vaší školy. Absolutní prioritou je ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy. 

Více informací ohledně současné koronavirových opatření na školách můžete nalézt zde, časový harmonogram potom na této stránce. Webové stránky průběžně aktualizujeme, abychom Vám poskytovali vždy aktuální informace.

Galerie: