Proběhlo: Přednáška na téma dětského čtenářství

Dne 23.11.2020 proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR webinář na téma Dětské čtenářství: Které děti dnes čtou knihy a jak se to projevuje v jejich životě?, který reflektoval dílčí výsledky z našeho panelového výzkumu. Magdaléna Gorčíková a Jiří Šafr hovořili o různých aspektech čtenářství: jací žáci nejčastěji čtou a jaké knihy, jak jsou odrazováni/podněcováni ke čtení domácím prostředním a jaké má takové čtenářství důsledky pro jejich budoucí život. Kromě toho také nastínili i jiné způsoby, jakými tráví žáci svůj volný čas (zejména u počítače), a v rámci diskuze se naši sociologové dotkli i změn způsobených současnou koronavirovou situací.

Ačkoli nás mrzí, že seminář neproběhl v prezenční podobě, určitou výhodu to má: celý záznam je dostupný na youtubovém kanálu Sociologického ústavu AV ČR.

Sdílet