Aktuality

10.11.2021
Práce v terénu s prvňáčky stále probíhá a nyní už se připravujeme i na výzkum žáků 2. stupně. Moc se těšíme i na ně!
13.9.2021
Máme spuštěný výzkum a postupně pracujeme s prvňáčky ve školách. Už teď se těšíme na zajímavé výsledky z bádání o jazykových dovednostech a čtenářských dovednostech dnešních dětí, o kterých se někdy říká, že místo knížky od narození sledují jen displej tabletu a obrazovaku počítače.
25.8.2021
Vzhledem k tomu, že se blíží začátek realizace výzkumu, jsme v těsném kontaktu se školami. Zároveň získáváme souhlasy rodičů s účastí jejich ratolestí ve výzkumu, které jsou nutnou podmínkou pro dotazování dítěte, a tak prosíme rodiče také o vyplnění smlouvy, na základě které budeme vyplácet odměny. Oba dokumenty lze získat buď skrze školu, kam Vaše dítě chodí, nebo je možné je vyplnit elektronicky na tomto odkazu. Děkujeme za spolupráci!
17.5.2021
Poslední rok byl velice náročným pro nás všechny. Zdá se, že se pomaličku situace vrací k zaběhnutým kolejím. Počítáme tedy s tím, že od září konečně zahájíme naši výzkumnou studii. Bedlivě sledujeme aktuální epidemiologickou situaci, důsledně pilujeme přípravu terénu za předpokladu zachování maximálně hygienických podmínek, zdraví je pro nás všechny prioritou. Těšíme se, že se budeme s Vámi potkávat v terénu a můžeme pokračovat v naši mimořádné studii o vývoji čtenářské gramotnosti.  Držte nám palce!
3.12.2020
Dne 23.11.2020 proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR webinář na téma Dětské čtenářství: Které děti dnes čtou knihy a jak se to projevuje v jejich životě?, který reflektoval dílčí výsledky z našeho panelového výzkumu. Magdaléna Gorčíková a Jiří Šafr hovořili o různých aspektech čtenářství: jací žáci nejčastěji čtou a jaké knihy, jak jsou odrazováni/podněcováni ke čtení domácím prostředním a jaké má takové čtenářství důsledky pro jejich budoucí život.
15.11.2020
Čtou dnešní děti ještě vůbec knihy? A proč by měly? Nevytlačilo čtení knížek brouzdání po internetu? Sociolog Jiří Šafr a socioložka Magdalena Gorčíková uspořádají v rámci projektu Čtení a psaní školáků online přednášku, ve které se zaměří na to, jaké knihy dnes děti čtou a jak se to projevuje v jejich životě. Prezentovány budou výsledky z výzkumů podpořených z GA ČR, TA ČR, CSDA OPVVV a Strategie AV ČR 21.
23.9.2020
S ohledem na aktuálně navyšující se počty nakažených netrpělivě vyčkáváme sběru dat v terénu. Situaci pečlivě sledujeme a bezpečí a zdraví všech je pro nás prioritou. Přesto věříme, že se nám výzkum zadaří dle plánu letos realizovat. Držte nám palce! Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády ČR na jednom místě naleznete ZDE.
20.8.2020
Díky Technologické agentuře ČR a Grantové agentuře ČR se tým Sociologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median chystá znovu do terénu, a to už od září 2020. Těšíme se!  
5.8.2019
Výzkum byl úspěšně dokončen a děkujeme všem za účast. Připravujeme výstupy, které budeme postupně zveřejňovat v sekci publikace. Děkujeme, že jste v tom s námi! 
12.2.2019
V tuto chvíli jsme ve finální fázi sběru dat. V průběhu posledních týdnů jsme si s úspěchem zažádali o navýšení finančních prostředků na dokončení prací v terénu (zejména na dotazování dětí, které přešly na nové školy). Do půlky února počítáme s dokončením a  převzetím všech dokumentů od spolupracující agentury Median. Děkujeme školám a rodičům za umožnění pokračování výzkumu a trpělivost. Brzy budeme informovat o konkrétních výstupech.     

Stránky